Combiwerk wordt Werkse!

Werkse! is de nieuwe combinatie van Combiwerk met het
Werkgeversservicepunt Delft als onderdeel. Eén loket dat de schakel vormt
tussen de arbeidsmarkt en lokale kandidaat-werknemers.
Het werk staat daarbij altijd centraal. De naam zegt het al: Werkse!